Τεχνική Υποστήριξη

Η εταιρεία  Έντεχνο Επιγραφές είναι δίπλα στον επαγγελματία και μετά την τοποθέτηση των επιγραφών (After Sale Service). Οι τεχνικοί μας θα επισκευάσουν την οποιαδήποτε βλάβη , όσο το δυνατόν γρηγορότερα , προστατεύοντας έτσι αποτελσματικά την ”εικόνα” της επιχείρησής σας.